نشریه پژوهش مدیریت بهره وری- اطلاعات تماس
اطلاعات تماس فصلنامه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/2/10 | 

نشانی: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر (۸) ، خیابان نظامی گنجوی، پلاک ۳۳ موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی طبقه ششم اتاق ۶۱۲ 
  کد پستی: ۱۴۳۴۸۶۳۱۱۱

تلفن:۸۸۳۰۰۹۳۰-۰۲۱
دورنگار:۸۸۳۰۰۹۳۰-۰۲۱
 نشانی ویگاه:www.jpmr.ir
پست الکترونیکی:iranbpmcgmail.com

نشانی مطلب در وبگاه نشریه پژوهش مدیریت بهره وری:
http://jpmr.ir/find.php?item=1.57.15.fa
برگشت به اصل مطلب